Kattförbund i Sverige & lagar, regler och rekommendationer

Det är inte sällan människor tror att det bara finns ett enda kattförbund i Sverige – men det är inte sant.

Flera kattförbund finns i Sverige

Det största och mest tongivande förbundet i Sverige heter SVERAK och de är i sin tur medlem i den större organisationen FIFe. I Europa är FIFe stort, men det finns också andra stora kattförbund (som inte är lika stora i Sverige) som t.ex. TICA och WCF.

I Svergie finns alltså främst SVERAK-registrerade uppfödare, men även WCF- och TICA-registrerade. Här finns ett par olika WCF-klubbar du kan gå med i, men tyvärr inga aktiva TICA-klubbar.

Det finns alltså flera kattförbund representerade i Sverige, det som kan bli knepigt och skapa “problem” är när man tror att SVERAKs regler är svensk lag, men de är alltså “bara” ett av flera förbund. Till exempel finns vissa kattraser som inte är godkända inom FIFe och det vanliga missförståndet kan vara att de då inte går att registrera eller att de rent av är olagliga. Detta stämmer alltså inte. Andra kattförbund kan ha godkänt raser (eller färgvariationer) långt innan FIFe gör det.

Regler i förbunden & lagarna i landet

Ett annat vanligt missförstånd är också, som ett exempel, att de regler eller rekommendationer SVERAK skriver om är svensk lag. Detta stämmer inte heller eftersom det är Jordbruksverket som står för detta. Sedan kan alla kattförbund ha “strängare” regler än vad ett enskilt lands lag har och då skall man följa dem, men det är alltså i grunden Jordbruksverket i Sverige man skall titta på. Lagen står dock över kattförbundens regler om reglerna är ”slappare” än lagen. Exempel: Om kattförbunden tillåter att kattungar flyttar vid 10 veckors ålder, men svensk djurlagstiftning säger att ungen minst ska vara 12 veckor, så är det lagstiftningen man ska följa (dvs att kattungen inte får flytta innan 12 veckors ålder).

Rasringarnas rekommendationer

Som ett steg till i detta kommer rasringarna med sina rekommendationer. Det är inte olagligt att inte följa rekommendationerna, men de finns ju av en anledning.
Vid årsmötet 2017 beslutade till exempel Nordic Selkirk Rex att anta vissa  Hälsoriktlinjer inför avel, för att bibehålla vad som tyder på väldigt god hälsa inom rasen.

Sammanfattning

Ett lands lagar reglerar hur man bör ta hand om sitt husdjur och ser till det allmänna välmåendet hos djuret, medan ett förbund grottar ned sig lite extra med fler regler för hur katten ska skötas. I sista hand kommer då rasringarna som fokuserar på enskilda raser, där man kan säga att rekommendationerna oftast handlar om olika typer av hälsotester (i vissa fall går även förbunden in och reglerar detta).

Denna text är författad av:
Emma Carlsson
www.emenheim.se

Glöm inte att dela... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePin on Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *