Hälsoriktlinjer inför avel på Selkirk Rex

För att förbättra och säkerställa hälsan inom Selkirk Rex har Nordic Selkirk Rex årsmöte 2017 gemensamt kommit överens om vilka hälsotester som rasringen ska uppmana uppfödare att genomföra vid avel och uppfödning. Riktlinjerna är till för att bevara den goda hälsa som Selkirk Rex anses ha.

Rekommenderade hälsotester

HCM

Hypertrofisk kardiomyopati

HCM är en autosomalt dominant sjukdom/defekt på hjärtat som kan innebära plötslig död & blodproppar då hjärtat inte pumpar runt blodet i kroppen på samma sätt som ett normalt hjärta ska, vilket även leda till att vätska samlas i lungorna.

NSR följer PawPeds hälsoprogram för HCM: PawPeds rekommenderar undersökning med ultraljud hos specialistveterinär vid 1, 2, 3 & 5 års ålder.

Lista: Veterinärer godkända för PawPeds HCM-hälsoprogram

 

PKD

Polycystisk njursjukdom

PKD innebär att njuren är täckt av cystor som förstör njurarnas funktion, och förkortar därmed kattens liv. Anlaget för PKD är dominant, vilket innebär att en drabbad förälder kan föra sjukdomen vidare till sin avkomma.

NSR rekommenderar: DNA-svabb med negativt resultat för både hona och hane innan parning.

Visste du att NSR:s medlemmar har 20% rabatt på DNA-tester hos Langford Vets? Hör av dig till kassor@nordicselkirkrex.com för att få en rabattkod.

 

Annonser för avelshanar

NSR höjer standarden på annonser för avelshanar

Årsmötet 2017 beslutade att avelshanar som annonseras via NSR måste ha minst ett (1) intyg från ultraljudsundersökning av HCM (Hypertrofisk kardiomyopati) med resultatet “normalt” eller “utan anmärkning”, i enlighet med PawPeds hälsoprogram för HCM. Hanen måste vara minst 1 år gammal vid undersökningstillfället.

Vid annonsering av avelshane skickas intyg/HCM-blankett till webbis@nordicselkirkrex.com.

 

Bakgrund

NSR vill påverka organisationen PawPeds till att visa hälsoresultat såsom HCM i den öppna stamtavle-databasen. För att lyckas med detta kräver PawPeds att det finns ett intresse och ett behov – såsom att rasringar exempelvis rekommenderar hälsotester inför avel, vilket också är ett reellt behov som uppfödare har.

Idag anses Selkirk Rex vara en hälsosam ras, vilket kan leda till antagandet att inga hälsorekommendationer behövs. Eftersom Selkirk Rex bygger på flera utparningsraser, såsom Brittiskt korthår, Perser, Exotic med flera, vilka alla har sin egna hälsoproblematik kan det inte uteslutas att även Selkirk Rex kan vara drabbad till viss del av ärftliga defekter och åkommor. För att säkerställa att de katter som uppfödare använder i sina avelsprogram är friska och sunda behöver vi gemensamma mål som alla kan arbeta mot.

Att anta att Selkirk Rex skulle vara helt fri från ärftliga defekter och åkommor är riskabelt, eftersom dessa kan spridas utan att uppmärksammas under lång tid. Då det verkar finnas goda förutsättningar för att Selkirk Rex är en hälsosam ras bör uppfödare därför också sträva efter att vidhålla detta, genom hälsotester i förebyggande syfte.

Tiddlywinks Sotiga Sodom (SRS n), äg. G. Hellman
Glöm inte att dela... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePin on Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *