Selkirk Rex till FIFe: fler titelkatter behövs!

Edit 2017-08-03: I maj beslutade FIFes GA 2017 att fullt godkänna Selkirk Rex från 1 oktober 2017. Därmed är arbetet för det fulla godkännandet avslutat. 

 

För att nå det fulla godkännandet måste det ställas ut fler katter, och gärna i högre klasser. I nuläget behövs 10 stycken (Preliminary) International Champion & (Preliminary) International Premier men också fler utställda katter behövs. Alla katter som ställs ut behöver vara registrerade i FIFe, tyvärr räcker det inte att de ställs ut via “open doors”.

Resultaten behöver vara inskickade till avelsrådets sekreterare Lena Marthinsen innan året är slut, helst inte senare än i november 2016.

cropped-Logotyp-med-sköld-jpg-1x1.jpg

I korthet behövs:

Minst 10 st International Champion/International Premier **måste prioriteras**

Samt fler bedömda katter som erhåller EX1 eller vinner sin klass (CAC, CAP etc).

Mer info:

Selkirk Rex full FIFe recognition – lista på samtliga titlar och certifikat som redan är tagna

Preliminärt godkänd ras i FIFe vad innebär det? – artikel om vad som gäller för ett fullt FIFe-godkännande av Selkirk Rex

Vilka katter kan ställas ut för FIFe-godkännandet?

  1. För att hjälpa till i arbetet för det fulla godkännandet krävs det först och främst att katterna är registrerade i FIFe innan de ställs ut på utställning.
  2. Både kort- och långhår kan ställas ut, dock inte släthåriga Selkirks. Endast de lockiga katterna är godkända för utställning.
  3. Du kan ställa ut kattungar från 4 månaders ålder i kattungeklasserna. En katt räknas som vuxen på utställning från 10 månaders ålder, då tävlar de om certifikat. När katten vunnit 3 certifikat erhåller den titeln Champion för fertila katter eller Premier för kastrerade katter (förkortas CH/PR).
  4. Efter att katten erhållit titeln Champion/Premier tävlar katten i en ny klass och om katten då vinner 3 certifikat (i två olika länder) erhåller den titeln International Champion/International Premier (förkortas IC/IP).
  5. Skicka in resultatet till Lena Marthinsen (NO*Magnifi’miaow’s), sekreterare i Selkirk Rex avelsråd i FIFe. E-post: post@selkirkrex.no

Glöm inte att dela... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePin on Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *