Preliminärt godkänd ras i FIFe – vad innebär det?

När en ansökan om preliminärt godkännande blivit antagen av FIFe:s generalförsamling (General Assembly) räknas en ras som preliminärt godkänd från och med den 1a januari året som följer, i Selkirk Rex fall blev rasen preliminärt godkänd 2015-01-01. Detta innebär att vi äntrat fas 4 av 5 i FIFe:s process.

Under perioden som rasen är preliminärt godkänd måste rasen visas på utställning, ett visst antal katter måste uppnå vissa resultat & ett antal kullar måste födas i ett antal olika länder.

Vissa mål måste uppnås under perioden rasen är preliminärt godkänd:
Tid:

Rasen kan tidigast godkännas ett år efter antagandet om preliminärt godkännande, men om rasen inte uppnått ett fullt godkännande 5 år efter det preliminära godkännandet kommer rasen återigen räknas som ”non-recognised breed”. Selkirk Rex har fram till slutet av 2019 på sig att bli fullt godkänd.

Uppfödning:

Minst 5 aktiva uppfödare i minst 3 olika länder måste föda upp minst 15 kullar, det är den lägsta gräns som måste uppnås. Katterna måste vara korrekt registrerade i stamboken, i enlighet med FIFe:s regler, i minst 3 olika länder.

Utställning:

Minst 40 olika katter måste ha blivit utställda i klass 7–12 på minst 3 olika utställningar: av dessa måste minst 15 av dessa katter måste ha fått titeln PIC/PIP* registrerad. Utställningarna måste arrangeras i minst 3 olika länder. Katterna måste vara anmälda i korrekt färg och variant för utställningen i enlighet med deras registrerade stamtavla.

Varje katt måste ha blivit bedömd (på utställning) av minst 3 olika domare – kontrasignering (countersigning) är godtagbart. Alla dessa katter måste också uppnå kvaliteten ”Excellent” enligt domarnas bedömning.
Katterna måste vara ägda (registrerade på) eller uppfödda av en individuell medlem i FIFe (utställare, uppfödare).

Breed Council/Avelsrådet

I fas 1 i processen för ett fullt godkännande skapades ett avelsråd (Breed Council). Avelsrådet består av minst 3 medlemmar från minst 3 olika länder, dessa bildar ett sekretariat. De sköter det administrativa arbetet i processen för ett godkännande. Rådet stöttas av FIFe:s Breeding & Registration Commission (BRC), Judges & Standards Commission (JSC) och Health & Welfare Commission (HWC).

Insamlande av stamtavlor

Under fas 4 samlar avelsrådet inskannade kopior av originalstamtavlorna (av uppfödda katter & utställda katter) till BRC och uppför eventuella specifika avelsrestriktioner och registreringsregler i samråd med BRC.

Hälsa

Dessutom samlar rådet in information om hälsoproblem i rasen (baserat på riktlinjer från HWC), som exempelvis kullstorlekar & antal födda kattungar.  Informationen lämnas sedan in till HWC.

Kopior av bedömningssedlar

Förutom detta samlar de också in inskannade kopior av originaldomarbedömningen & eventuella diplom, vilka skickas in av katternas ägare, vilket sedan sänds vidare till JSC.

En slutgiltig rasstandard

Till slut så formulerar avelsrådet den slutgiltiga rasstandarden på alla FIFe-språk (engelska, franska, tyska) i samråd med JSC.

 

*Preliminary International Champion / Preliminary International Premier

 

Källa: FIFe Breeding & Registration Rules (läst 2016-03-17)

 

Kom i kontakt med avelsrådet

Sekreterare: Lena Marthinsen (NO*Magnifi’miaow’s)

E-mail: post@selkirkrex.no

Mer info: Selkirk Rex Full FIFe Recogition 

Glöm inte att dela... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePin on Pinterest

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.